مرجع آموزش مجازی و غیرحضوری 6 پایه ابتدایی

گنجینه کلمات هم خانواده ی فارسی ششم ابتدایی

هم خانواده کلمات ششم |درس به درس

 

کلمات هم خانواده درس اول معرفت آفریدگار فارسی کلاس ششم

خلق، خالق، مخلوق

آفریدگار، آفرید، آفریننده

روشنایی، روشن، روشنی

اندیشیدن، اندیشید، اندیشه

گمراهی، گمراه، گمراهان

وزید، وزیدن، وزش

گردون، گرداننده، گرد گردان

ورقش، ورقه، ورق، اوراق، تورق

هوشیار، هوشمند، باهوش، هوش

معرفت، معارف، عرف، معروف، عارف، عرفه

 

هم خانواده کلمات درس دوم فارسی ششم درس پنجره‌های شناخت

احسان، حسن، تحسین

اخلاق، خلاق، خلق

شباهت، شبیه، تشابه

عجله، عجول، تعجیل

فکر، تفکر، افکار

فهم، تفهیم، مفهوم

کشف، اکتشاف، کاشف

مشترک، اشتراک، شرکت

 

هم خانواده کلمات درس سوم هوشیاری فارسی ششم دبستان

هلاک، مُهلِک، مَهلَکه، هلاکت

ظرف، ظروف، مظروف

لطف، لطیف، لطیفه، الطاف

قصد، مقصد، قاصد، مقاصد، مقصود

امثال، مَثَل، مثال، مِثل

معلوم، علم، عالم، علیم، معلم

 

هم خانواده واژگان درس چهارم درس داستان من و شما فارسی ششم

فخر، فاخر، مفتخر، افتخار

تحد، اتحاد، متحد

تعریف، عرف، معارف، تعاریف

عظیم، اعظم، معظم

ظاهر، مظهر، ظهور

مقصود، قاصد، مقصد، قصد

تلفظ، الفاظ، لفظ

تغییرات، تغییر، متغیر

 

مطلب مرتبط: برای دانلود فایل pdf جزوه آموزشی اینجا کلیک کنید

 

هم خانواده لغات درس پنجم هفت خان رستم کلاس ششم دبستان

نقص، ناقص

قصد، مقصد، مقصود

خشم، خشمگین، خشمناک

موفقیت، موفق، موافق

ماهر، مهارت

پنهان، نهان

بجست، جست

 

کلمات هم خانواده درس ششم فارسی ‌ای وطن کلاس ششم ابتدایی

مثل، امثال، مثال، تمثیل

شعر، شاعر، مشاعره

حافظ، حفظ، محفوظ، محافظت

 

کلمات هم خانواده درس هشتم درس دریا قلی فارسی ششم

بعثی، بعث، بعثت، باعث

مدافعان، مدافع، دفاع، دافعه، دفع

اوراق، ورق، ورقه، ورقات

هدف، اهداف، مستهدف، هادف

تصمیم، مصمّم، تصمیمات، صمیمی، صمیمیّت

شهید، شاهد، مشهود، مشاهده، شهادت

سقوط، سقط، ساقط، اِسقاط

اشغال، مشغول، شغل، اشتغال

محاصره، حصر، محصور، حصار

 

هم خانواده کلمات درس نهم رنج‌هایی کشیده‌ام که مپرس کلاس ششم دبستان

لغتنامه، لغت، لغات

مفصل، فصل، مفاصل

اشخاص، شخص، شخصیّت

تحقیق، محقّق، حقیقت

تکمیل، کامل، تکامل، مکمل

ضعیف، تضعیف، ضعف

طبیب، طب، مطب

عدد، تعداد، اعداد

نقل، انتقال، منتقل

تعطیل، تعطیلات، معطّل

شاغل، شغل

مؤلف، تألیف

کتاب، کتب، مکتوب، کاتب

سلاح، اسلحه، مسلح

محافظ، حافظ، محفظه، حفاظت

رجوع، مراجع، مراجعه، مرجع

گنجینه کلمات هم خانواده ی فارسی ششم ابتدایی

 

هم خانواده کلمات درس دهم عطار و جلال الدین محمد فارسی ششم

اذان، مؤذن

تعجب، عجب، عجیب

شعر، شعرا، شاعر، اشعار

حفظ، محفوظ، حافظ

درخشان، درخشش، درخشنده

 

کلمات هم خانواده درس یازدهم بوعلی و بهمنیار فارسی کلاس ششم

خالق، خلق، مخلوق، خلقت

اصرار، مصر

نفوذ، نافذ، منفذ، منافذ

 

هم خانواده کلمه درس دوازدهم دوستی و مشاوره فارسی پایه ششم دبستان

احسان، حُسن، تحسین، مُحسن، اَحسن، احسنت، مَحاسن

طلب، طالب، طلبه

مشفق، شفیق، شفقت (این واژه‌ها با واژه‌های تشویق و مشقت هم خانواده نیستند)

حکیم، حاکم، حکم، محکوم، حکمت، حکما (جمع حکیم)

اندیشه، اندیشیدن، اندیشنده، دوراندیش

سازگار، سازش، سازنده، ساخت و ساز، سازگاری، سازمان

مشاورت، مشورت، شورا، مشاوره، شور

عقل، معقول، عاقل، تعقّل

دانش، دانستن، دانسته، دانشمند، داننده

آزموده، آزمودن، آزماینده، آزمایش

مَثَل، مثال، تمثیل، امثال

چشیده، چشیدن، چشاننده، چشایی

پرسید، پرسش، پرسان، پرسشگر

کهن، کهنه، کهنسال

طلب، طالب، مطلوب

نیکویی، نیکو، نیکان

 

کلمه هم خانواده راز زندگی درس چهاردهم فارسی پایه ششم

فکر، افکار، تفکر، متفکر

حق، حقیقت، حقوق، احقاق

اشاره، اشارت، مشورت، مستشار

وقت، اوقات، موقّت

خارج، خروج، اخراج، مخرج، خرج

مقدار، قدر، مقادیر، مُقدّر

معذرت، عذر، معذور، اعتذار

 

هم خانواده واژگان درس پانزدهم فارسی ششم درس میوه‌ی هنر

قصه، قصص، قَصاص (قصه‌گو)

جُرم، مُجرِم، جرائم، مُجرمین

شعله، مَشعَل

حاصل، محصول، حاصله، محصولات

حکمت، حکیم، حاکم، محکوم

جاهل، مجهول، جهالت، جاهلان

عمل، عامل، معمول، عوامل

شکر، شاکر، تشکّر، متشکّر

 

هم خانواده کلمات درس شانزدهم فارسی ششم درس آداب مطالعه

تَسلّی، تسلیت

جماعت، جمعیّت، مَجمَع، مجموع، جمع

سلاطین، سلطان، سلطنت

رسولان، رسول، ارسال، رسالت

تعالی، علی، عالی، متعالی

اعتدال، عادل، متعادل، معتدل، عدالت

راغب، مرغوب، رغبت

مستمع، سَمع، اِستماع، مُستَمِعین

فاتحه، فتح، فتوح، افتتاح

تکبیر، مُکَبّر، اکبر، کبری

 

هم خانواده لغات درس هفدهم ستاره روشن کلاس ششم

اطاعت، مطیع

حرام، محروم، حرم، احرام، حرمت

عیوب، عیب، معیوب

کتب، کتاب، کاتب، مکتوب

وصیت، وصی، وصایا

 

هم خانواده لغات درس دوستان همدل فارسی ششم

اتحاد، وحدت، متحد، واحد، وحید

نصیحت، نصایح

غریب، غریبه، غربت

 

هم خانواده کلمات درس بخوان و بیندیش هدهد کتاب فارسی ششم ابتدایی

آواز، آوا

غفلت، غافلان، مغفول

باهوش، هوش، هوشیار، هوشمند

امثال، مثل، تمثیل، مثال

خاطر، خاطره، خاطرات

درس، مدرس، تدریس، مدرسه، مدارس

برای دیدن کلمات مترادف و هم معنی فارسی کلیک کنید

گنجینه کلمات هم خانواده ی فارسی ششم ابتدایی

il ohk,hni aal | هم خانواده یا Cognate |

.

14 نظرات
 1. مهدي.پ می گوید

  چند تا واژه هم خانواده دیگه میگم
  آمرزش آمرزيدن آمرزيده
  ساختار ساخت ساختن ساخته ساختمان سازش سازمان سازه سازنده سازيدن
  آميخته آمیختن آميزش آميزه
  كوشش كوشيده كوشيدن كوشا كوشنده كوشيدار
  باخت باختن باخته
  شنيدار شنيده شنيدن شنويدن شنويده
  نوشيدن نوشش نوشيده نوش نوشيدار نوشين
  فريب فريفتن فريبا فريبنده فريبيدن فريفته فريبيده
  پخت پخته پختن پختگي پختار پختمان

  1. rezaei می گوید

   باسلام
   ممنون

 2. N می گوید

  خوب بود

  1. rezaei می گوید

   باسلام
   ممنون

 3. N می گوید

  عالی بود…ولی لطفا تکراری نیاد

  1. rezaei می گوید

   باسلام
   ممنون از لطف نظرتون. چشم

 4. نگار می گوید

  باسلام
  من خانمم بهمون چیز های سخت میده لطفا نمونه بزارین مثل:
  اهتمام:
  تحریر:
  معالجه:
  فرسوده:
  سران:
  اسرا:
  مقدس:

  نهادو گذاره هم بزارید ممنون میشم

 5. ۰۰۰۰۰۰ می گوید

  باسلام
  من خانمم بهمون چیز های سخت میده لطفا نمونه بزارین مثل:
  اهتمام:
  تحریر:
  معالجه:
  فرسوده:
  سران:
  اسرا:
  مقدس:

  نهادو گذاره هم بزارید ممنون میشم

 6. نازگل می گوید

  عالی بود خیلی خیلی عالی بود 👌🏻

  1. rezaei می گوید

   سلام
   ممنون

 7. ناشناس می گوید

  سلام خیلی خوب بود فقط چرا هم خانواده ی شعر هارو نگفتیم🧐

  1. rezaei می گوید

   سلام
   هم خانواده های شعر : شاعر، مشاعره ·
   مترادف های شعر : ترانه، چامه، چکامه، رباعی، غزل، قصیده، کلام مخیل، نظم

 8. ناشناس می گوید

  سلام خیلی خوب بود فقط چرا هم خانواده ی شعر هارو نگفتید ولی باز خوب بود اگه میشه باز هم بگید😀🙏

  1. rezaei می گوید

   سلام
   هم خانواده های شعر : شاعر، مشاعره ·
   مترادف های شعر : ترانه، چامه، چکامه، رباعی، غزل، قصیده، کلام مخیل، نظم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.