مرجع آموزش مجازی و غیرحضوری 6 پایه ابتدایی
مرور رده

فارسی چهارم

درس اوّل فارسی چهارم ابتدایی آفریدگار زیبایی

اهداف درس اوّل فارسی چهارم ابتدایی آفریدگار زیبایی1ــ تقویت تأمل ّ و تفکر با معرفی برخی از نمونه های زیبای طبیعت 2ــ تقویت مهارت شکرگزاری و پاسداری از آفریده های خدا ٔ 3ــ طبقه بندی واژگان ذهنی دانش آموز با درک رابطه شمول…

درس دوم فارسی چهارم ابتدایی کوچ پرستوها

متن درس کوچ پرستوها فارسی چهارمدر اوایل بهار هوا لطیف و دلنشین می شود دشت ها جامه سبز می پوشند و درختان شکوفه می دهند پرستوها این پرندگاندوست داشتنی نیز از سفر دور و دراز خود باز میگردند نخستین کار این مسافران از راه رسیده…

درس سوم فارسی چهارم ابتدایی راز نشانه ها

اهداف درس سوم فارسی چهارم ابتدایی راز نشانه ها1 ترغیب به بهره گیری از نیروی تفکّر و تعقّل در زندگی 2 تقویت قدرت درک متن در دانش آموزان 3 آشنایی با کلمات هم آوا 4 تقویت مهارت گوش دادن و فن بیان 5 آشنایی با نقش جمله در رساندن…

درس چهارم فارسی چهارم ابتدایی ارزش علم

آموزش درس چهارم فارسی چهارم ابتدایی ارزش علمجهت آشنایی بیشتر معلمان و اولیائ دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی با متحوای کتاب درس فارسی  این درس را با جزئیات کامل ارائه دادیم . اهداف درس چهارم فارسی چهارم ابتدایی ارزش علم 1…

درس پنجم فارسی چهارم ابتدایی رهایی از قفس

درس پنجم فارسی چهارم ابتدایی رهایی از قفس قالب این شعر:مثنوی شاعر:مولوی معنی بیت ها ومتن : درس پنجم فارسی چهارم بیت ۱.بازرگان به طوطی گفت:چه هدیه ای می خواهی که من از سرزمین هندوستان برای تو بیاورم؟بیت۲.طوطی گفت:در آنجا وقتی طوطیان…

درس ششم فارسی چهارم ابتدایی آرش کمانگیر

اهداف درس ششم فارسی چهارم ابتدایی آرش کمانگیر1 معرفی یکی از نمادهای اسطوره ای فرهنگ ایران 2 تقویت روحیهٔ دفاع از وطن و میهن دوستی 3 آشنایی بیشتر با پهلوانان ایرانی 4 آشنایی با افسانه های ملّی 5 تقویت قدرت درک متن و دریافت…

درس هفتم فارسی چهارم ابتدایی مهمان شهر ما

عــناوینی که در ایــن آموزش مــی خــوانید :اهداف درس هفتم فارسی چهارم ابتدایی مهمان شهر ما ١ آشنایی با رسم مهمان نوازی ایرانی ٢ آشنایی با مفهوم انتظار ٣ تقویت گرایش عاطفی نسبت به شخصیت مقام معظم رهبری 4 تقویت درک…

درس آزاد فارسی چهارم ابتدایی درس هشتم و نهم

مقدمه درس آزاد فارسی چهارم ابتداییدرس های آزاد ایستگاه اندیشیدن و درنگ کردن و آفریدن است.این فصل، فرصتی است تا دانش آموز و معلمّ به یاری هم به فراخور ذوق و علاقه، دلبستگی های فرهنگ بومی و نیازها و بایسته هایی که در دیگر در س…