مرجع آموزش مجازی و غیرحضوری 6 پایه ابتدایی
مرور رده

کلاس پنجم ابتدایی

آموزش مفاهیم درسی پایه پنجم و ششم ابتدایی 2

آموزش مفاهیم درسی پایه پنجم و ششم ابتدایی 2 اسم ساده و غیر سادهكلمه ي غير ساده اسم کلمه ای است که کسی یا حیوانی یا چیزی را با آن می نامند. مانند: علی، کبوتر، درخت. 1. اسم ساده: اسمی است که تنها از یک جزء (تکواژ) ساخته شده باشد و به…

آموزش مفاهیم درسی پایه پنجم و ششم ابتدایی 1

آموزش مفاهیم درسی پایه پنجم و ششم ابتدایی 1 فعل ساده و مرکبفعل مرکبفعلی است که از همراهی یک فعل باکلمه ای دیگر به وجود می آید ومعنی تازه ای رادر ذهن تداعی می کند: مثال : نق می زند ،زورزد ،طعنه می زند ،چانه می زند ، لاف می زند…

ردیف چیست؟ قافیه چیست؟

قافیه چیست؟ قافیه در شعر سنتی تعریف قافیه: هر شعر نظمی باید قافیه داشته باشد. به کلماتی که در انتهای هر مصراع میاد و هم وزن هم هستند و در حرف آخر با هم مشترک هستند را قافیه می گویند (توضیح خیلی ساده معنی قافیه) قافیه به کلمه یا حروفی که

مفاهیم درس 4 علوم پنجم ابتدایی

مفاهیم درس 4 علوم پنجم ابتدایی مراحل تشکیل سنگ های رسوبی :1- حمل رسوبات توسط آب های جاری 2- ته نشین شدن رسوبات در آب3- فشرده شدن رسوبات در اثر سنگینی لایه های بالایی و سنگینی آبویژگی های سنگ های رسوبی :1 – لایه لایه اند . 2 -لایه های

مفاهیم درس 5 علوم پنجم ابتدایی

مفاهیم درس 5 علوم پنجم ابتدایی ما برای انجام کارهای روزمره و ورزش کردن از اندام های مختلف بدن استغاده می کنیم . انجام حرکت های مختلف و ورزش کردن به کمک دستگاه حرکتی ما صورت می گیرد . دستگاه حرکتی شامل استخوان و ماهیچه است . ماهیچه ها :

مفاهیم علوم درس 3 کلاس پنجم ابتدایی

مفاهیم علوم درس 3 کلاس پنجم ابتدایی نور یکی از شکلهای انرژی است . نور به زمین و ما روشنایی می بخشد و همچنین موجب گرمای زمین و ما می شود. بسیاری از مواد را اگر به قدر زیاد گرم کنیم از خود نور تولید می کنند مانند شمع یا چراغ هایی که با نفت

مفاهیم علوم درس 1 و 2 کلاس پنجم ابتدایی

مفاهیم علوم درس 1 و 2 کلاس پنجم ابتدایی * کاوشگری هنر و دانش پرسیدن و پاسخ دادن به سوالاتی که در دسترس هستند که می توانند جوابهای ناقص یا کامل داشته باشند و سوالاتی که به آزمون ها و مطالعاتی معنا دار می انجامند.* مراحل حل مسله

درس 1 هدیه ها پنجم ابتدایی دسته گلی از آسمان

عــناوینی که در ایــن آموزش مــی خــوانید : توضیحات درس 1 هدیه ها پنجم ابتدایی دسته گلی از آسماندر درس سخن آسمانی سال سوم، دانش آموزان با قرآن کریم به عنوان کتاب آسمانی مسلمانان آشنا شدند.در این درس به طور مبسوط تر با موضوعات و مضامین…