مرجع آموزش مجازی و غیرحضوری 6 پایه ابتدایی
مرور رده

کلاس پنجم ابتدایی

جستجوی هم خانواده کلمات فارسی پنجم ابتدایی

هم خانواده کلمات پنجم|درس به درس هم خانواده کلمات درس ستایش فارسی پنجم ضعیف: ضعف، مستضعف کریم: کرامت، تکریم، اکرام مونس: انس، انیس کلمات هم خانواده درس اول تماشاخانه فارسی کلاس پنجم آفرینش: آفریده، آفرید عمیق: عمق،…

درس هفدهم فارسی پنجم ابتدایی کار و تلاش

اهداف درس هفدهم فارسی پنجم ابتدایی کار و تلاش 1 آشنایی دانش آموزان با کاربرد مفهوم کار و عمل در زندگی 2 شناخت ترتیب واژه ها در جمله 3 آشنایی با سخن گفتن متناسب با مخاطب و موقعیت از طریق نمایش 4 تقویت مهارت درک متن 5 آشنایی با پروین…

۴۰ نکات مهم ریاضی ابتدایی چهارم پنجم ششم

۴۰ نکات مهم ریاضی ابتدایی چهارم پنجم ششم 1 – پاره خط فقط یک نقطه ی وسط دارد .2 – برای کشیدن یک خط راست کافی است 2 نقطه از آن را داشته باشیم .3 – نیم خط قسمتی از خط راست است که ابتدای آن مشخص و لی انتهای آن مشخص نباشد . فقط از یک

آموزش مفاهیم درسی پایه پنجم و ششم ابتدایی 2

آموزش مفاهیم درسی پایه پنجم و ششم ابتدایی 2 اسم ساده و غیر سادهكلمه ي غير ساده اسم کلمه ای است که کسی یا حیوانی یا چیزی را با آن می نامند. مانند: علی، کبوتر، درخت. 1. اسم ساده: اسمی است که تنها از یک جزء (تکواژ) ساخته شده باشد و به…

آموزش مفاهیم درسی پایه پنجم و ششم ابتدایی 1

آموزش مفاهیم درسی پایه پنجم و ششم ابتدایی 1 فعل ساده و مرکبفعل مرکبفعلی است که از همراهی یک فعل باکلمه ای دیگر به وجود می آید ومعنی تازه ای رادر ذهن تداعی می کند: مثال : نق می زند ،زورزد ،طعنه می زند ،چانه می زند ، لاف می زند…

ردیف چیست؟ قافیه چیست؟

قافیه چیست؟ قافیه در شعر سنتی تعریف قافیه: هر شعر نظمی باید قافیه داشته باشد. به کلماتی که در انتهای هر مصراع میاد و هم وزن هم هستند و در حرف آخر با هم مشترک هستند را قافیه می گویند (توضیح خیلی ساده معنی قافیه) قافیه به کلمه یا حروفی که

مفاهیم درس 4 علوم پنجم ابتدایی

مفاهیم درس 4 علوم پنجم ابتدایی مراحل تشکیل سنگ های رسوبی :1- حمل رسوبات توسط آب های جاری 2- ته نشین شدن رسوبات در آب3- فشرده شدن رسوبات در اثر سنگینی لایه های بالایی و سنگینی آبویژگی های سنگ های رسوبی :1 – لایه لایه اند . 2 -لایه های

مفاهیم درس 5 علوم پنجم ابتدایی

مفاهیم درس 5 علوم پنجم ابتدایی ما برای انجام کارهای روزمره و ورزش کردن از اندام های مختلف بدن استغاده می کنیم . انجام حرکت های مختلف و ورزش کردن به کمک دستگاه حرکتی ما صورت می گیرد . دستگاه حرکتی شامل استخوان و ماهیچه است . ماهیچه ها :