مرجع آموزش مجازی و غیرحضوری 6 پایه ابتدایی
مرور رده

ریاضی چهارم

آموزش ضرب و تقسیم ریاضی چهارم ابتدایی

آموزش ضرب و تقسیم ریاضی فصل سوم کلاس چهارم دبستان امروز با آموزش فصل سه ریاضی چهارم در سایت تعلیم کده همراه شما هستیم. همان‌طور که می‌دانید در فصل سه ریاضی چهارم با نسبت، ضرب و تقسیم سر و کار داریم. هر کدام از این مباحث نه تنها…

آمار و احتمال فصل هفتم ریاضی چهارم ابتدایی

عــناوینی که در ایــن آموزش مــی خــوانید : تدریس آمار و احتمال فصل هفتم ریاضی چهارم واژه ی آمار به معنی حالت، وضعیت یا موقعیت است؛احتمال هم به معنی شانس وقوع یا اتفاق افتادن یک حادثه معنی می شود.برای بررسی آسان و سریع…

شکل های هندسی فصل ششم ریاضی چهارم ابتدایی

عــناوینی که در ایــن آموزش مــی خــوانید :شکل های هندسی فصل ششم ریاضی چهارم خط از کنار هم قرار گرفتن بینهایت نقطه به وجود می آید. اگر دو خط یکدیگر را در یک نقطه قطع کنند طوری که یک زاویه ی راست به وجود آورند می گوییم آن دو…

عدد مخلوط و عدد اعشاری فصل پنجم ریاضی چهارم ابتدایی

عــناوینی که در ایــن آموزش مــی خــوانید :عدد مخلوط و عدد اعشاری فصل پنجم کلاس چهارم عدد مخلوط ترکیبی از یک عدد (واحد) کامل و یک عدد (مقدار) کسری است. بین دو عدد پشت سر هم مثل 5 و 4 بینهایت عدد قرار دارد؛می توان محور را به…

وسایل مورد نیاز در ریاضی چهارم ابتدایی

عــناوینی که در ایــن آموزش مــی خــوانید :وسایل مورد نیاز در ریاضی کلاس چهارمطلق،کاغذرنگی،چینه،چوب خط،اسکناس ها و سکه های آموزشی،چرتکه،جدول ارزش مکانی،مکعب های کوئیزنر،درب های نوشابه یا تیله برای نمایش الگوها،چوب کبریت…