مرجع آموزش مجازی و غیرحضوری 6 پایه ابتدایی
مرور رده

هدیه سوم

درس چهارم در کاخ نمرود هدیه سوم ابتدایی

اهداف درس درس چهارم در کاخ نمرود سوم ابتدایی1 آشنایی با حضرت ابراهیم(ع) به عنوان یکی از پیامبران بزرگ الهی2 احساس علاقه نسبت به حضرت ابراهیم(ع) و اعمال و رفتار ایشان3 ادای احترام به حضرت ابراهیم(ع) به عنوان پیامبر بزرگ الهی4 آشنایی با پیام…

درس پنجم روز دهم هدیه سوم ابتدایی

عــناوینی که در ایــن آموزش مــی خــوانید :اهداف درس پنجم روز دهم سوم ابتدایی ۱ آشنايی با مراسم بزرگداشت قيام امام حسين (ع) و روز عاشورا ۲ اشتياق به شرکت در مراسم روز عاشورا ۳ مشارکت در برگزاری مراسم مربوط به شهادت…

درس ششم بانوی قهرمان هدیه سوم ابتدایی

اهداف درس ششم بانوی قهرمان سوم ابتدایی 1 آشنایی با حضرت زینب (س) به عنوان یکی از زنان مؤمن 2 احساس علاقه و محبت بیشتر به حضرت زینب (س) 3 تلاش برای الگوگرفتن از زندگی و اخلاق و رفتار حضرت زینب (س) 4 آشنایی با پیام قرآنی.مفاهیم کلیدی…

درس هفتم بوی بهشت هدیه سوم ابتدایی

عــناوینی که در ایــن آموزش مــی خــوانید :اهداف درس درس هفتم بوی بهشت سوم ابتدایی 1 آشنایی با ضرورت و شیوه های احترام به پدر و مادر 2 احساس قدردانی و تشکر از زحمات پدر و مادر 3 ادای احترام به پدر و مادر 4 آشنایی…

درس هشتم جشن تکلیف هدیه سوم ابتدایی

عــناوینی که در ایــن آموزش مــی خــوانید :اهداف درس هشتم جشن تکلیف سوم ابتدایی 1 آشنایی با نمون ههایی از احکام، آداب و مراسم سن تکلیف 2 اشتیاق به برگزاری و شرکت در جشن تکلیف (برای دختر ها) 3 مشارکت در برگزاری جشن…

درس نهم گفت وگو با خدا هدیه سوم ابتدایی

عــناوینی که در ایــن آموزش مــی خــوانید :اهداف درس نهم گفت وگو با خدا هدیه سوم ابتدایی 1 آشنایی با اجزا و اذکار یک نماز چهار رکعتی 2 آشنایی با احکام ضروری طهارت، وضو و نماز 3 احساس علاقه و اشتیاق به خواندن نماز 4…

درس دهم ماه مهمانی خدا هدیه سوم ابتدایی

عــناوینی که در ایــن آموزش مــی خــوانید : اهداف درس دهم ماه مهمانی خدا هدیه سوم ابتدایی۱ آشنايی با مفهوم روزه و برخی از مراسم و احکام آن۲ اشتياق به گرفتن روزه (به ويژه برای دختران)۳ تلاش برای گرفتن روزهٔ ماه رمضان( برای دختران)۴ تمرين…

درس یازدهم عید مسلمانان هدیه سوم ابتدایی

عــناوینی که در ایــن آموزش مــی خــوانید : اهداف درس یازدهم عید مسلمانان هدیه سوم ابتدایی1 آشنایی با برخی مراسم و احکام مربوط به روزه و عید فطر2 اشتیاق به شرکت در مراسم مربوط به روزه و عید فطر3 مشارکت در مراسم مربوط به روزه، عید فطر و نماز…