مرجع آموزش مجازی و غیرحضوری 6 پایه ابتدایی
مرور رده

مطالعات اجتماعی ششم

فصل چهارم ایران و منابع انرژی مطالعات ششم ابتدایی

فصل چهارم ایران و منابع انرژی مطالعات ششم ابتدایی طلای سیاه درس هفتم مطالعات ششم ابتداییطلای سیاه درس هفتم مطالعات ششم ابتدایی منابع انرژی سه گروه عمده انرژی : سوخت های فسیلی، انرژی های نو و انرژی هسته ای به زغال سنگ،…

فصل پنجم پیشرفت علوم و فنون در دوره ی اسلامی مطالعات ششم ابتدایی

فصل پنجم پیشرفت علوم و فنون در دوره ی اسلامی مطالعات ششم ابتدایی ظهور و گسترش اسلامدین اسلام از سرزمین عربستان طلوع کرد.پیامبر گرامی اسلام، حضرت محمّد (صلی اللهّٰ علیه وآله) پس از هجرت از مکهّ به مدینه، حکومت اسلامی تشکیل…

فصل ششم سفری به اصفهان مطالعات ششم ابتدایی

فصل ششم سفری به اصفهان مطالعات ششم ابتدایی درس یازدهم اصفهان، نصف جهان مطالعات ششم ابتداییگردش در اصفهان شهر اصفهان، مرکز استان اصفهان است.شهر اصفهان در کوهپایه های زاگرس قرار دارد و رود زاینده رود از وسط آن عبور می کند.…

فصل هفتم اوقات فراغت مطالعات ششم ابتدایی

فصل هفتم اوقات فراغت مطالعات ششم ابتدایی درس سیزدهم برنامه ی روزانه ی متعادل مطالعات ششم ابتدایینمودار زندگی روزانه شاید تا به حال این ضرب المثل را شنیده باشید که  «وقت طلاست » منظور از این عبارت چیست؟ زندگی انسان، مدّت…

فصل نهم دریاهای ایران مطالعات ششم ابتدایی

عــناوینی که در ایــن آموزش مــی خــوانید : درس هفدهم ویژگی های دریاهای ایران مطالعات ششم ابتداییایران از شمال و جنوب به دریاها دسترسی دارد.دریاها گودال های پر از آبی هستند که به اقیانوسها راه دارند.اقیانوسها پهنه های بسیار بزرگ آبی کره ی…

فصل دهم ایران و همسایگان مطالعات ششم ابتدایی

فصل دهم ایران و همسایگان مطالعات ششم ابتدایی درس نوزدهم همسایگان ما مطالعات ششم ابتداییدرس نوزدهم همسایگان ما مطالعات ششم ابتدایی تعیین مرز کشورهابین کشو رها نیز مرز وجود دارد. مرز، خطّ مشخّصی است که کشوری را از کشور…

فصل یازدهم ایستادگی در برابر بیگانگان مطالعات ششم ابتدایی

فصل یازدهم ایستادگی در برابر بیگانگان مطالعات ششم ابتداییدرس بیست و یکم استعمار چیست؟ مطالعات ششم ابتدایی تغییر و تحول در اروپا در درس های گذشته خواندید در دور های که مسلمانان در عصر شکوفایی علم و فرهنگ زندگی می کردند،…

فصل دوازدهم آزادی خرمشهر مطالعات ششم ابتدایی

فصل دوازدهم آزادی خرمشهر مطالعات ششم ابتداییدرس بیست و سوم خرّمشهر در چنگال دشمن مطالعات ششم ابتداییروز 31 شهریور 1359 در حالی که مردم به زندگی خود مشغول بودندو دانش آموزان و خانواده هایشان برای شروع سال تحصیلی آماده…