مرجع آموزش مجازی و غیرحضوری 6 پایه ابتدایی
مرور رده

کلاس اول ابتدایی

شعر نگاره های فارسی اول دبستان

شعر نگاره های فارسی اول دبستان: نگاره ۱شعر نگاره های فارسی اول دبستان: نگاره ۱ آی بچه‌ها آی بچه‌ها!           خوش‌آمدید خانه‌ی ما اگر که خوب گوش بکنید        یاد می‌گیرید خیلی چیزا این خانه را که می‌بینید          یک در…

آموزش نشانه آ فارسی اول دبستان

آموزش نشانه آ فارسی اول دبستان تدریس اولدوستان خوب می‌دانند که رویکرد آموزش در نشانه‌ها از کل به‌جز رسیدن است .یعنی بچه‌ها با دیدن کلمات نشانه‌ی جدید را کشف می‌کنندپس از گروه‌بندی بچه‌ها .توجه بچه‌ها را به تصویر بالای…

آموزش نشانه ها فارسی اول دبستان

آموزش نشانه‌ها فارسی اول دبستان: توضیحات کلیهر تدریسی که در کلاس انحام می‌شود نیازمند این هست که یک سری فعالیت‌های تکمیلی در منزل انجام شود تا حتماً در فرزند شما تثبیت اتفاق بیفتدبرای شروع نشانه‌ها سعی شود از داستان‌های…

آموزش نشانه ها 2 فارسی اول دبستان

آموزش نشانه ها 2 فارسی اول دبستان: توضیحات کلیاین بخش از کتاب بخوانیم متفاوت از بخش 1 و2 یعنی نگاره‌ها و نشانه‌ ها 1 تدریس می‌شود بالطبع روش تدریسش نیز متفاوت از آن دو خواهد بود .نشانه‌ ها 2 شامل 10 نشانه (  تشدید – ص ث ع ح ض ط غ…

آموزش حروف الفبا فارسی اول ابتدایی ( راهکارهای بهبود یادگیری نشانه ها )

آموزش حروف الفبا فارسی اول ابتدایی: توضیحات کلی الفباکودکان ما نخست جنبه ی گفتاری زبان را می آموزند و سپس با آموزش آگاهانه به اصول حاکم بر نظام الفبایی زبان پی می برند. توضیحات کلی الفبا فارسی:  1.ویژگی های خط فارسی خط فارسی…

آموزش درس فارسی اول ابتدایی (نگارش )

آموزش درس فارسی اول ابتدایی (نگارش ):  مراحلبعد از آموزش هر نگاره چند صفحه از کتاب نگارش باید انجام بشه؟ ✔️ برای هر نگاره به طور معمول ۲ صفحه لوحه در کتاب نگارش در نظر گرفته شده که باز بستگی به سطح کلاس و توانایی دانش…

آموزش روخوانی فارسی اول ابتدایی (صدا کشی)

آموزش روخوانی فارسی اول ابتدایی: توضیح صداکشی آموزش روخوانی فارسی اول ابتدایی (صدا کشیصداکشی در پایه اول از بخش 2 کتاب فارسی خوانداری یعنی آموزش نشانه ها  و همزمان با آموزش دومین نشانه یعنی  بـ ب مربوط به درس باران…

آموزش کتاب فارسی اول ابتدایی

 آموزش کتاب فارسی اول ابتدایی: نکات خوانداری1- در آموزش کتاب فارسی بخوانیم مطلقا از نوشت افزار استفاده نمی شود .2 –  در آموزش کتاب فارسی بخوانیم بخش کردن و صدا کشی نداریم و از بخش کردن و صدا کشی به عنوان یک ابزار استفاده می…