مرجع آموزش مجازی و غیرحضوری 6 پایه ابتدایی
مرور رده

کلاس اول ابتدایی

نگاره 9 فارسی اول دبستان مسجد محلّه

نگاره 9 فارسی اول دبستان مسجد محلّهاهداف درس نگاره 9 فارسی اول دبستان مسجد محلّه ۱ آشنايی با قرآن ۲ آشنايی با مسجد ۳ دقّت و توجّه و علاقه مندی به رعايت نظم و ترتيب و بهداشت در مسجد ۴ آشنايی با مؤذن، امام جماعت، وسايل موجود…

نگاره 10 فارسی اول دبستان نوروز

اهداف درس نگاره 10 فارسی اول دبستان نوروزآشنايی با نام وسايل سفرهٔ هفت سين، از قبيل سنجد، سير، سکه، سمنو، سرکه، سبزه، آيينه، شمعدان، شمع؛آشنايی با برخی از وسايل تزئينی سفرهٔ هفت سين؛ گفت وگو دربارهٔ مفهوم عيد؛آشنايی با…

شعر نگاره های فارسی اول دبستان

شعر نگاره های فارسی اول دبستان: نگاره ۱شعر نگاره های فارسی اول دبستان: نگاره ۱ آی بچه‌ها آی بچه‌ها!           خوش‌آمدید خانه‌ی ما اگر که خوب گوش بکنید        یاد می‌گیرید خیلی چیزا این خانه را که می‌بینید          یک در…

آموزش نشانه آ فارسی اول دبستان

آموزش نشانه آ فارسی اول دبستان تدریس اولدوستان خوب می‌دانند که رویکرد آموزش در نشانه‌ها از کل به‌جز رسیدن است .یعنی بچه‌ها با دیدن کلمات نشانه‌ی جدید را کشف می‌کنندپس از گروه‌بندی بچه‌ها .توجه بچه‌ها را به تصویر بالای…

آموزش نشانه ها فارسی اول دبستان

آموزش نشانه‌ها فارسی اول دبستان: توضیحات کلیهر تدریسی که در کلاس انحام می‌شود نیازمند این هست که یک سری فعالیت‌های تکمیلی در منزل انجام شود تا حتماً در فرزند شما تثبیت اتفاق بیفتدبرای شروع نشانه‌ها سعی شود از داستان‌های…

آموزش نشانه ها 2 فارسی اول دبستان

آموزش نشانه ها 2 فارسی اول دبستان: توضیحات کلیاین بخش از کتاب بخوانیم متفاوت از بخش 1 و2 یعنی نگاره‌ها و نشانه‌ ها 1 تدریس می‌شود بالطبع روش تدریسش نیز متفاوت از آن دو خواهد بود .نشانه‌ ها 2 شامل 10 نشانه (  تشدید – ص ث ع ح ض ط غ…

آموزش حروف الفبا فارسی اول ابتدایی ( راهکارهای بهبود یادگیری نشانه ها )

آموزش حروف الفبا فارسی اول ابتدایی: توضیحات کلی الفباکودکان ما نخست جنبه ی گفتاری زبان را می آموزند و سپس با آموزش آگاهانه به اصول حاکم بر نظام الفبایی زبان پی می برند. توضیحات کلی الفبا فارسی:  1.ویژگی های خط فارسی خط فارسی…

آموزش درس فارسی اول ابتدایی (نگارش )

آموزش درس فارسی اول ابتدایی (نگارش ):  مراحلبعد از آموزش هر نگاره چند صفحه از کتاب نگارش باید انجام بشه؟ ✔️ برای هر نگاره به طور معمول ۲ صفحه لوحه در کتاب نگارش در نظر گرفته شده که باز بستگی به سطح کلاس و توانایی دانش…