مرجع آموزش مجازی و غیرحضوری 6 پایه ابتدایی
مرور رده

کلاس ششم ابتدایی

آموزش مفاهیم درسی پایه پنجم و ششم ابتدایی 2

آموزش مفاهیم درسی پایه پنجم و ششم ابتدایی 2 اسم ساده و غیر سادهكلمه ي غير ساده اسم کلمه ای است که کسی یا حیوانی یا چیزی را با آن می نامند. مانند: علی، کبوتر، درخت. 1. اسم ساده: اسمی است که تنها از یک جزء (تکواژ) ساخته شده باشد و به…

آموزش مفاهیم درسی پایه پنجم و ششم ابتدایی 1

آموزش مفاهیم درسی پایه پنجم و ششم ابتدایی 1 فعل ساده و مرکبفعل مرکبفعلی است که از همراهی یک فعل باکلمه ای دیگر به وجود می آید ومعنی تازه ای رادر ذهن تداعی می کند: مثال : نق می زند ،زورزد ،طعنه می زند ،چانه می زند ، لاف می زند…

ردیف چیست؟ قافیه چیست؟

قافیه چیست؟ قافیه در شعر سنتی تعریف قافیه: هر شعر نظمی باید قافیه داشته باشد. به کلماتی که در انتهای هر مصراع میاد و هم وزن هم هستند و در حرف آخر با هم مشترک هستند را قافیه می گویند (توضیح خیلی ساده معنی قافیه) قافیه به کلمه یا حروفی که

سوالات مطالعات ششم ابتدایی درس 12

سوالات مطالعات ششم ابتدایی درس 12عصر صفویه عصر شکو فایی، دانش ومعماری وهنر در ایران است.بسیاری از دانشمندان،نویسندگان و هنرمندان دردوره ی صفویه ظهور کردنند.در دوره ی صفویه تجارت وداد وستد رونق زیادی پیدا کرد.درآمد…

جزوه ی مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی

جزوه ی مطالعات اجتماعی ششم ابتداییدرس اول مطالعات ششم – دوستی انسان موجودی اجتماعی است و تنهایی برای او احساسی ناخوشایند به همراه دارد .به همین دلیل دوستی یکی از مهم ترین نیازهای انسان است .خداوند رحمان میل به محبت کردن…

جزوه ی فارسی ششم ابتدایی کنایه و مبالغه

جزوه ی فارسی ششم ابتدایی کنایه و مبالغه(پوشیده سخن گفتن درباره ی امری)سخنی که دارای دومعنای دور ونزدیک است که منظورگوینده معنای دورآن است.مثال:فلانی آب ازدستش نمی چکد.معنای نزدیک: یعنی ازدست اوآب روی زمین نمی ریزد.معنای…