مرجع آموزش مجازی و غیرحضوری 6 پایه ابتدایی

درس اوّل سوره ی انفال قرآن ششم ابتدایی

درس اوّل درس اوّل سوره ی انفال قرآن ششم ابتدایی

١  – یادآوری برخی قواعد مهم روخوانی قرآن کریم مانند علامت مد و علامت های وقف
٢ –  تقویت مهارت خواندن قرآن به ویژه عبارات دارای حروف ناخوانا
٣ –  آشنایی با برخی از آیات قرآن کریم و ترجمهٔ آنها دربارهٔ اهمیت نماز
٤ –  آشنایی با معنای برخی از کلمات ساده و پرکاربرد قرآن کریم
٥ –  تقویت توانایی درک معنای برخی از عبارات سادهٔ قرآن کریم
٦ –  یادآوری ویژگی های مهم رسم الخط قرآن کریم
٧ –  تقویت خواندن قرآن از روی مصحف کامل
٨  – آشنایی با پیام قرآنی دربارهٔ نماز

درس اوّل قرآن ششم ابتدایی
درس اوّل قرآن ششم ابتدایی

علامت مَدّ (~)  هرکجا این علامت روی صداهای کشیده آمد،
آن صدا را کمی بیش از حد معمول کشیده می خوانیم.
آن گاه از آنها بخواهید مانند سایر عبارات ابتدا در گروه و سپس عبارات را با انتخاب شما برای کلاس با صدای بلند بخوانند.
رعایت وقف حداقل دو فایدۀ مهم دارد:
الف) کوتاه شدن عبارات که موجب خواندن راحت تر و صحیح تر آنها می شود.
ب ) تثبیت یادگیری چگونگی وقف صحیح در پایان عبارات، در شکل های مختلف وقف.

تفاوت علائم وقف با یکدیگر

ج)وقف و وصل هردو خوب و ممکن است.
ز) وقف و وصل هردو ممکن است ولی وصل بهتر است.
ط) تأکید می شود که وقف کنید چون موضوع مورد بحث تمام است.
م) علامت وقف لازم. وصل به عبارت بعد صحیح نیست؛ یعنی حتماً باید وقف شود.

تفاوت علائم وقف با یکدیگر
تفاوت علائم وقف با یکدیگر

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.