مرجع آموزش مجازی و غیرحضوری 6 پایه ابتدایی

آموزش عدد 100 و اعداد سه رقمی ریاضی دوم ابتدایی

از قبل به دانش آموزان می گویم با خودشان ده عدد چوب کبریت بیاورند

بعد در روز تدریس از آنها می خواهم چوب کبریت ها را با یک تکه نخ دسته دسته کنند

سپس از آنها می پرسم که چند دسته دارید همه میگویند یک دسته ده تایی روی تخته می نویسم 10 بعد یک دسته از دانش آموزی میگیرم و به دانش آموز دیگری می دهم و دوباره می پرسم

چند دسته در دست دوست شماست ؟

همه می گویند دو دسته و روی تخته می نویسم 20 به همین ترتیب تا به نه دسته ی ده تایی می رسیم و نه یکی هم به آن اضافه میکنیم و ….

از این جا روش تدریس تغییر میکند تا به این جان از روش پرسش و پاسخ استفاده کردیم

حالا روی تخته یک نقاشی زیبا از یک جنگل می کشیم بعد …..

بعد به صورت داستان گویی شروع میکنیم که در یک جنگل زیبا اعداد یک رقمی و دو رقمی زندگی می کردند

و رهبر آنها عدد 99 بود عدد 99 خیلی مغرور بود و به همه ی اعداد دستور می داد و می گفت من از همه ی شما بزرگ ترم .

یک شب که عدد 99 در خواب بود یک دفعه یک چوبی به سرش خورد و هراسان از خواب بیدار شد و پرسید چه شده ؟ چه خبر شده ؟ چه کسی این جاست ؟

(چوب کبریتی را نشان می دهیم )

و می گوییم بچه ها گوش کنید و ببینید که یک چوب کبریت چه بر سر 99 می آورد

و چوب کبریت جلو می رود و می گوید من می خواهم به شما اضافه شوم اجازه می دهید ؟

99 که خیلی از خود راضی بود گول خورد و اجازه داد همین که چوب کبریت به او اضافه شد یکباره عدد ی ظاهر شد و صدا کرد :

آهای من عدد 100 هستم و شما باید به من احترام بگذارید زیرا شما از من کوچک تر هستید

و عدد 99 از تخت پایین آمد و شهر اعداد سه رقمی به وجود آمد .

به همین ترتیب توضیح می دهیم و تعدادی از اعداد سه رقمی را به همین شکل معرفی می کنیم

تا بچه ها با این داستان خوب درس را فرا بگیرند

البته این یک طرح ابتکاری بود که برای تدریس عدد 100 به کار می برم.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.