مرجع آموزش مجازی و غیرحضوری 6 پایه ابتدایی

درس اول علوم پنجم ابتدایی زنگ علوم

عــناوینی که در ایــن آموزش مــی خــوانید :

 

اهداف یادگیری درس اول علوم پنجم ابتدایی زنگ علوم

از دانش آموزان انتظار می رود در فرایند آموزش این درس بتوانند:

در بررسی یک مسئله ،تشخیص دهند که چه چیزی را اندازه می گیرند، چه چیزی را تغییر می دهند
چه چیزهایی را ثابت نگه می دارند.
از مشاهدات خود نتیجه گیری کنند.
مهارت رسم نمودار را در خود تقویت کنند.
نتایج بررسی خود را به روش های گوناگون (روزنامه دیواری، پوستر، مقاله، فیلم و..) ارائه دهند.

درس اول زنگ علوم در يك نگاه

در اين درس كاوشگري به عنوان يكي از روش هاي يادگيري فعال آموزش داده مي شود.

در واقع دانش آموزان با چگونه كاوش كردن آشنا مي شوند و مهارت هاي فرآيندي علوم را در خود تقويت مي كنند.

البته در اين درس همانند ساير درس ها، يك مسئله يا رخداد واقعي مطرح مي شود و اين موضوع بهانه و بستري براي آموزش مفاهيم مورد نظر مي باشد.

هر چند در اين درس مفهوم خاصي آموزش داده نمي شود و هدف آموزش كاوشگري است.
بر همين اساس دانش آموزان در يك بازي شركت مي كنند و در حين بازي آن چه را كه مشاهده مي كنند به ياد خود مي سپارند يا يادداشت مي كنند.

سپس در يك گفت و گوي گروهي مشاهدات خود را براي ساير گروه ها بازگو مي كنند.

اين مشاهدات زمينه آموزش كاوشگري را فراهم مي كنند.

مبین و هم کلاسی هایش قرار بود در مسابقه ی  فرفره های چرخان شرکت کنند.
آنها با راهنمایی آموزگار، چند فرفره ی چرخان درست کردند و در حیاط مدرسه به بازی و مسابقه مشغول شدند.

در هنگام مسابقه، بچّه ها متوجّه شدند که همه ی فرفره ها با هم به زمین نمی رسند.

آنها می خواستند بدانند که برخی فرفره های چرخان دیرتر به زمین می رسند هر یک از گروه ها پیش بینی خود را مطرح کرد.

آموزش صفحه 3 درس اول علوم پنجم ابتدایی زنگ علوم

توصیه می شود که:

•فرفره های گوناگونی تهیه کنید و با خود به کلاس ببرید.

این فرفره ها را تک تک در هوا پرتاب کنید و از دانش آموزان بپرسید که چه چیزی مشاهده کردند.

•یا تعدادی دانه افرا جمع آوری و با خود به کلاس ببرید. قبل از هر کاری دانه ها را در هوا بپاشید و از دانش آموزان بخواهید مشاهدات خود را یادداشت و بیان کنند.

سپس از گروه ها بخواهید که بر اساس روش ساخت ارائه شده در کتاب، فرفره های گوناگون بسازند و آنها را در هوا پرتاب کنند و به بازی مشغول شوند. اما در حین بازی، فرود آمدن فرفره ها را مشاهده کنند.

اکنون مشاهدات گروه ها را روی تابلو بنویسید. توجه کنید دانش آموزان باید مشاهدات خود را بیان کنند و نباید نتیجه گیری یا فکر یا استدلال خود را بیان کنند. از این رو عبارت های زیر می تواند درست باشند:

 فرفره هاي ما سبك تر بودند و ديرتر به زمين رسيدند. فرفرهاي ما بال پهن تري داشتند و زودتر به زمين رسيدند.

فرفره
فرفره

تعداد گيره هاي فرفره ما بيش تر بود و زودتر به زمين رسيد.
اگر فرفره را از ارتفاع بلندتري رها كنيم، دير تر به زمين مي رسد.
طول دم فرفره ما بلند تر از طول دم فرفره گروه علي بود و زياد در هوا چرخيد.

گروه مبین این چنین پیش بینی کرد:
هر چه پهنای بال فرفره ی چرخان بیشتر باشد، فرفره دیرتر به زمین می رسد

فرفرهايي كه بال پهن تري دارد ديرتر به سطح زمين مي رسد،

بنابراين، هر چه بال فرفره پهن تر باشد، زمان رسيدن آن به سطح زمين طولاني تر مي شود.

آموزش صفحه 5 درس اول علوم پنجم ابتدایی زنگ علوم

با انجام این کاوشگری، فقط یکی از عوامل مؤثر بر زمان رسیدن فرفره به سطح زمین را بررسی کردید.
حال با تکرار روشی و مراحل بالا، اثر یکی دیگر از عوامل را بررسی کنید.

فرض کنید می خواهید«اثر طول بال فرفره را روی زمان فرود آمدن آن بررسی کنید.

آموزش صفحه 6 درس اول علوم پنجم ابتدایی زنگ علوم

فکر کنید: دانه ای که بال آن باریک تر است، زودتر به زمین می رسد، زیرا هوای کمتری زیر آن قرار می گیرد.

توصیه هایی برای گسترش آنچه یاد داده اید و ارزیابی دانش آموزان از آنچه آموخته اند.

در پایان برای عمق بخشیدن یا گسترش دادن آنچه دانش آموزان فراگرفته اند فعالیت های زیر را می توانیدانجام دهید:

رؤیا یک کاغذ آ 4 را برداشت و آن را از بالای پله ها رها کرد و زمان فرود آمدن آن را اندازه گرفت.
سپس آن را دو بار مانند شکل تا کرد و دوباره از روی پله ها آن را رها کرد. پیش بینی کنید در کدام حالت کاغذ زودتر به زمین می رسد؟ چرا؟

باد دانه های افرا را مانند دانه های دیگر می تواند جابه جا کند. اگر بال یک دانه افرا را بچینیم این دانه  را باد بیشتر در هوا جابه جا می کند یا کمتر؟ توضیح دهید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.