مرجع آموزش مجازی و غیرحضوری 6 پایه ابتدایی

درس هشت فارسی دوم ابتدایی

عــناوینی که در ایــن آموزش مــی خــوانید :

 متن درس هشت فارسی دوم ابتدایی:

1 جلب توجه دانش آموزان به مفهوم دعا و این که دعا سخن گفتن با خداوند است و یاری خواستن از او.

2 در این درس به روابط صمیمانهٔ مادر با فرزند به عنوان اولین راهنما توجه شده است.

3 می توان جهت تقویت مهارت سخن گفتن در جمع و برای بروز عواطف و احساسات نهفتهٔ دانش آموزان سؤال کرد

شما هنگام دعا از خدا چه می خواهید

که لازم به ذکر است که هنگام پاسخ گویی دانش آموزان به سؤالات، معلم با آرامش و احترام به پاسخ های آنها توجه داشته باشد.

این مسئله باعث پیوند عاطفی بین معلم و دانش آموز می گردد.

4 می توان مفهوم های مهربانی و مهربان بودن را در کلاس به بحث و گفتگو گذاشت

مثلاً مهربان به کسی می گویند  که به همهٔ موجودات علاقه داشته باشد و آنها را دوست بدارد.

در ضمن معلم با عملکرد خود می تواند این نگرش را در دانش آموزان نهادینه کند

5 برقراری ارتباط بین مهربانی و خدادوستی (که نشانهٔ یک انسان مؤمن و خداپرست است.)

و همچنین یادآوری مهربانی بی کران خداوند بزرگ و این نکته که خداوند انسان هایی را که خود را به صفات پسندیده آراسته می کنند، دوست دارد.

آموزش درس هشت فارسی دوم ابتدایی

برای تدریس این درس روش پرسش و پاسخ توصیه می شود.

روش پرسش و پاسخ:

روشی است که معلم به وسیله آن شاگرد را به تفکر دربارهٔ مفهومی جدید یا بیان مطلبی تشویق می کند.

در این روش شاگرد تلاش می کند با کوشش های ذهنی از معلوم به مجهول حرکت کند.

این روش را روش سقراطی نیز می گویند.

سقراط معتقد بود که دانش در طبیعت افراد وجود دارد، کافی است که معلم زمینه را مساعد کند و به شاگرد کمک نماید تا او خود به دانش مورد نظر برسد.

در روش پرسش و پاسخ معلم هنگام جلب توجه شاگرد به مطلب یا درس جدید و تدریس آن، مستقیماً به بیان مطلب نمی پردازد

بلکه با طرح سئوال های برنامه ریزی شده، فعالیت ذهنی شاگردان را در مسیر مطالب و مفاهیم جدید قرار داده، آن را هدایت می کند

تا خودشان به کشف مفاهیم جدید توفیق یابند

این روش برای مرور مطالبی که قبلاً آموخته شده، یا ارزشیابی میزان درکی که دانش آموزان از مفهوم درس دارند و برای هر پرورش قدرت تفکر و استدلال آنان، روش مؤثری است.

اما سؤالات باید با توجه به زمینه های علمی شاگردان طرح شوند و به گونه ای باشند که توجه آنان را برانگیزد و ذهن آنان را به حرکت درآورد.

اصول روش پرسش و پاسخ

1 وجود سؤال یا مسئله ای که کنجکاوی شاگردان را برانگیزد و آنان را وادار به تلاش ذهنی کند.
2 طرح سؤال های متوالی برای تداوم فعالیت های ذهنی
3 هدایت تلاش ذهنی برای کشف آگاهانه، به طوری که نتیجهٔ آن به خلاقیت فکری و کسب دانش منجر شود

فعالیت ها درس هشت فارسی دوم ابتدایی:

1 درست، نادرست: ارزیابی از درک مطلب درس

2 گوش کن و بگو: تقویت مهارت گوش کردن و سخن گفتن و ارزیابی از درک مطلب درس

3 واژ ه سازی: گسترش واژگان با واژه های مربوط به بستگان مثل پدر پدربزرگ عمو پسرعمو مادر بزرگ عمه  دختر عمه

4 بیاموز و بگو: در این درس به آموزش الف مقصوره پرداخته شده است.
است.

مثل کبری کبرا که آموزش  ا  با صدای  ی  یکی از موارد عدم انطباق بین خواندن و نوشتن یا تلفظ و خط شکل

نمونه های محدود آن تنها از راه تمرین و تکرار میسر است.

امروزه جز در کلمات یاد شده در کتاب، بقیهٔ موارد تقریباً با خط فارسی منطبق شده است.

مانند ماجری ماجرا یا تقوی تقوا و دعوی دعوا

معلم می تواند تعدادی کلمه تهیه نموده و در اختیار گروه های دانش آموزان قرار دهد تا به کمک هم، نظیر این کلمات را بنویسند

و سپس نمایندهٔ هر گروه، کلمات تهیه شده را به صورت طبقه بندی بر روی تابلو بنویسند

تا توسط دانش آموزان خوانده شود. از این طریق دانش آموزان به تفاوت خواندن و نوشتن این کلمات پی می برند.

چند نمونهٔ دیگر از کلماتی که شکل تلفظی و نوشتاری آنها تفاوت دارد، مانند: حتی، موسیٰ سفلی، عظمی، وسطی، عقبی

5 پیدا کن و بگو: تقویت املا، خواندن و سخن گفتن با پیدا کردن کلمه هایی که نشانهٔ ع دارند.

6 بازی و نمایش: شاداب سازی فضای کلاس با انجام یک بازی و اجرای نمایش پانتومیم با به کارگیری موضوعات مشخص و حدس زدن دانش آموزان و پی بردن به موضوع اجرا شده.

7 حکایت: همکاری نام حکایت این درس است.هدف این فعالیت تقویت مهارت درست خواندن، درک مطلب و آشنایی با یک داستان مذهبی در ارتباط با پیامبر گرامی اسلام است.

فعالبت های درس هشت نوشتاری دوم ابتدایی

صفحۀ اول:
تمرین 1: رجوع کنید به تمرین 1 درس اول.
تمرین 2: هدف از این تمرین تقویت مهارت املانویسی با جمله های ناقص است.
تمرین 3: هدف از این تمرین تشخیص و به کارگیری صحیح افعال در جملات مربوط به متن داده شده است.
مانند: مینا جلوی آینه نشسته بود و چش مهایش را بسته بود.
تمرین 4: هدف از این تمرین تقویت مهارت نوشتن و جمل هسازی با کلماتی مانند مهربان، دوست، دعا و خدا می باشد.

صفحۀ دوم:

تمرین 1: رجوع کنید به تمرین 1 درس اول.

تمرین 2: هدف از این تمرین، تقویت مهارت خواندن، املانویسی با تشخیص کلماتی با حروف منفصل
تمرین 3: هدف از این تمرین، آشنایی بیشتر با کلماتی است که الف مقصوره دارند و تقویت مهارت نوشتن.
تمرین 4: هدف از این تمرین، تقویت مهارت نوشتن از طریق برنامه ریزی برای سفر می باشد.

صفحۀ سوم:

تمرین 1: رجوع کنید به تمرین 1 درس اول.
تمرین 2: تقویت مهارت املانویسی از طریق کامل کردن جملات ناتمام
تمرین 3: تقویت مهارت نوشتن از طریق طبقه بندی کلمات با توجه به شکل پایانی آنها

تمرین 4: تقویت مهارت نوشتن (انشانویسی)با توجه به موضوع داده شده

صفحۀ چهارم:

تمرین 1: تقویت مهارت املانویسی از طریق خواندن متن درس و پیدا کردن ده کلمه از آن
تمرین 2: تقویت مهارت املانویسی با پیدا کردن کلمات هم معنی و کنار هم نوشتن آنها
مانند: (حرف، صحبت)، (یاری، کمک)، (سعی، تلاش)، (مهربانی، محبت)، (موقع، وقت) و (زیاد، خیلی)
تمرین 3: هدف تقویت مهارت طبق هبندی با به کارگیری نا مهای مربوط به بستگان می باشد.
بستگان پدر: عمو، دختر عمو، پسر عمه، عمه، پسر عمو
بستگان مادر: پسر دایی، خاله، دختر خاله، دایی
تمرین 4: هدف از این تمرین تقویت نگارش خلاق و بسط و گسترش متن داده شده می باشد.

صفحۀ پنجم:

تمرین 1: رجوع کنید به تمرین 1 صفحهٔ پنجم درس اول.
تمرین 2: هدف از این تمرین تقویت تصویرخوانی و تصویرنویسی خلاق و تقویت تخیل می باشد.

همچنین تقویت حس علاقه مندی به هنر نقاشی است ( از طریق رنگ آمیزی تصویر ).

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.