مرجع آموزش مجازی و غیرحضوری 6 پایه ابتدایی

درس 5 هدیه پنجم ابتدایی گل صد برگ

عــناوینی که در ایــن آموزش مــی خــوانید :

توضیحات درس 5 هدیه پنجم ابتدایی گل صد برگ

در سال های گذشته دانش آموزان با ابعاد مختلف وجودی پیامبر اکرممانند مهربانی نسبت به کودکان، زندگی و ویژگی های ایشان در دوران کودکی و نمونه هایی از اخلاق و رفتار با خویشان آشنا شدند.

در این درس با چند بعد دیگر از اخلاق و رفتار پیامبر اکرم شامل ارتباط آن حضرت با خدا، خود، خلق،خلقت و اهمیت علم و دانش در نظر ایشان آشنا می شوند.

نکته 1: پیشنهاد می شود با توجه به پیمانه ای بودن آموزش هدیه های آسمان، در صورت امکان این درس با توجه به مناسبت های مرتبط با پیامبر اکرم در زمان تولد یا مبعث ایشان تدریس شود.

نکته 2: پیشنهاد می شود این درس در سه جلسه تدریس شود؛

به همین دلیل بخشی از فعالیت ها پس از دو قسمت درس آمده که در یک جلسه تدریس می شود و قسمت های دیگر درس به همراه فعالیت های مرتبط با آن، برای دو جلسه بعدی در نظر گرفته شده است.

اهداف درس
1 آشنایی با تأثیر اخلاق و رفتار پیامبر اکرم بر مردم
2 احساس علاقه نسبت به پیامبر اکرم و اعمال و رفتار ایشان
3 تلاش برای سرمشق گرفتن از رفتار و زندگی نبی مکرم
4 شناخت پیامبربه عنوان جامع صفات پسندیده
5 توانایی تفکر در پیام قرآنی و درک ارتباط آن با موضوع درس

آموزش درس 5 هدیه پنجم ابتدایی گل صد برگ

برای شروع مناسب درس می توانید پیرامون عنوان صحبت کنید اینکه«منظور از گل صد برگ»چیست؟

می تواند شروع خوبی برای ورود به متن درس باشد.

همچنین پس از تدریس یک بار دیگر می توانید به عنوان برگردید تا اطلاعات تکمیل شده دانش آموزان پیرامون آن بیان شود.

فعالیت ببین و بگو

برای شروع مناسب درس می توانید از فعالیت ببین و بگو استفاده کنید

به این ترتیب که از تصاویری که نشان دهندهٔ نمونه های دیگری از ویژگی های اخلاقی حضرت محمد است، استفاده کنید

از دانش آموزان  درخواست کنید در گروه های خود در مورد تصاویر گفت وگو کنند و بگویند که این ویژگی های رفتاری را در خود و یا هم کلاس ها و یا اعضای خانواده، دوستان و… دیده اند یا خیر؟

تمام موارد ذکر شده دانش آموزان را روی تابلوی کلاس بنویسید

سعی کنید که آنها را هدایت کنید تا به مورد هایی که در کتاب آمده است اشاره کنند

و به این نکته پی ببرند که این رفتارها گوشه ای از زندگی و رفتار حضرت محمدرا نشان می دهد

و هر انسانی می تواند از زندگی و رفتار ایشان الگو بگیرد. بعد از گفت و شنود،

برگه ای در اختیار دانش آموزان قرار دهید و بخواهید جمله ناتمام را هرطور که می خواهند کامل کنند.
  یک نمونه: من هم دوست دارم مانند پیامبر خدا باشم بنابراین:

به علم و دانش بسیار اهمیت می دهم زیرا …………………………………
به درختان و حیوانات توجه دارم زیرا ………………………………………
خدا را بسیار دوست دارم زیرا …………………………………………..

فعالیت کامل کنید

برای شروع مناسب درس می توانید از فعالیت کامل کنید استفاده کنید

بعد از اینکه دان شآموزان به ویژگی های داخل جدول اشاره کردند در مورد آنها گفت وگو کنید

و از آنها بخواهید که یک نمونه از آن را انتخاب کرده و به صورت نمایش در کلاس اجرا کنند.

یا از آنها بخواهید یکی از مواردی را که انتخاب کرده اند به صورت قصهٔ دیواری یا نوشتن خاطره ای از آن ویژگی، در کلاس به نمایش بگذارند.

این گونه فعالیت ها قبل از تدریس می تواند به شما کمک کند که دانش آموزان با دقت و انگیزهٔ بهتری به هدف های درس بپردازند.

دانش آموزان در این فعالیت با پر کردن جدول به رمز آن، که کلمه«مسلمان  »است، دست می یابند.

فعالیت همخوانی کنیم

برای شروع مناسب درس می توانید با فعالیت همخوانی کنیم آغاز کنید.

این فعالیت، ضمن ایجاداحساس خوشایند و دل چسب در دانش آموزان به تثبیت مفاهیم درس از طریق خواندن شعر به صورت گروهی با آهنگ و لحن مناسب کمک می کند.

در فعالیت تدبر کنیم دانش آموزان به وظایفی که یک مسلمان در برابر پیامبر اکرم دارد، پی می برند؛

 به عنوان نمونه، صلوات فرستادن هنگام شنیدن نام ایشان، اعلام ایمان به پیامبر،تسلیم شدن در برابر او، یاری و دفاع از آن حضرت، احترام، بیعت کردن و رجوع به پیامبر در اختلافات.

همخوانی کنیم درس 5 هدیه پنجم
همخوانی کنیم درس 5 هدیه پنجم

فعالیت تدبر کنیم

در فعالیت تدبر کنیم دوم دانش آموزان نمونه هایی از رحمت و مهربانی پیامبر اکرم به انسان ها،حیوانات و دیگر موجودات را بیان می کنند.

فعالیت گفت و گو کنید
فعالیت گفت و گو کنید و به کار ببندیم هم به تحقق هدف احساس علاقه نسبت به پیامبر اکرمو اعمال و رفتار ایشان کمک می کند

و هم انگیزه دانش آموزان را برای سرمشق گرفتن از رفتار و زندگی نبی مکرم افزایش می دهد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.