مرجع آموزش مجازی و غیرحضوری 6 پایه ابتدایی

مصادیق کلمات هم خانواده فارسی کلاس سوم ابتدایی

هم خانواده کلمات فارسی براساس حروف الفبا

همخانواده کلمه درس فارسی سوم دبستان

اتحاد، متحد

احترام، محترم

اختراع، مخترع

اشتیاق، شوق، مشتاق، مشوق، تشویق

اعتدال، معتدل، تعدیل، متعادل، معدل، عدل، عدالت

اکرم، کریم، کرامت، مکرمه، تکریم

امیر، مأمور، امور، اَمر، اوامر، اُمرا

تابیدن، تابناک، تابش، تابان، مهتاب، تابیده

تحقیر، حقارت، محقّر، حقیر

تحقیق، حقیقت، محقق، حقوق، حق

تحیّر، حیرت، متحیّر، حیرت انگیز

تدریس، مدرس، مدرسه، ادریس، دروس، درس

تصویر، تصاویر، مصور، تصور، صورت

تعرض، تعریض، اعتراض، معترض، عرض، عروض

تعلیم، عالم، معلم، تعلم، علم، علوم، معلوم

جامع، مجموع، جمع، اجماع، جمیع، تجمیع، تجمع، جامعه، جمعه، جماعت

جاهل، مجهول، جهالت، جهل

جز، اجزا، مجزا

جلیل، مجلل، تجلیل، جلال، جَلاله

جمع، جامعه، اجتماع، مجموع، جمعیت، جامع

حاصل، تحصیل، محصول، محصل، حصول

حال، احوال

حبّ، حبیب، محبوب، حبیبه

حرکت، حرکات، محرک، تحریک، تحرک، متحرک

حس، حساس، محسوس، احساس

حضور، حاضر، حضار، حضرت، محضر، احضار

حفظ، حافظ، حفاظت، محفوظ، محافظت، حفاظ، محافظ، حافظه، حافظیه

حق، حقیقت، حقایق، حقوق، حقانیت، تحقیق

خارج، خروج، مخرج

خبر، اخبار، مخبر، مخابره، مخابرات

درس، مدرسه، تدریس، مدرّس، دروس

دل انگیز، دلگیر، دل نواز، دل درد

دوستان، دوست، دوستی، دوست دار

رابط، مربوط، ارتباط، ربط

راضی، رضا، رضایت، مرتضی، رضی

رفتن، رفتار، رفتنی، آمد، رفت، روش، رفت، رونده، برو، روان

زحمت، مزاحم، مزاحمت، زحمات

ساجد، سجده، سجود، سجاد، مسجد، مساجد

ساکت، سکوت

سجده، مسجد، سجود، ساجد، مساجد

سفر، مسافر، مسافرت

شاعر، شاعره، مشاعره، شعار، شعر، شعور، شعرا

شجاع، شجاعت

شرع، مشروع، شریعت، شارع، تَشَرُع

شرکت، شراکت، شریک، مشرک، شِرک

شریف، مشرف، اشرف، شرافت، تشریف

شغل، شاغل، مشغول، اشتغال، مشاغل

شهید، شهادت، شهدا، مشهد، شهد

مصادیق کلمات هم خانواده فارسی کلاس سوم ابتدایی

ادامه مصادیق کلمات هم خانواده فارسی سوم ابتدایی

صادق، مصدق، صداقت، تصدیق، صدق، مصادیق، صدقه

صدمه، صدمات

صلح، مصالحه

رضایت، مرتضی، رضا، مرضیه، راضیه

ضعیف، ضعف، تضعیف، مستضعف، ضعفا، مضاعف

طفل، اطفال، طفولیت

ظاهر، مظهر، ظهور، مظاهر، اظهار، ظواهر

عاشق، معشوق، عشق، عشاق

عالم، معلوم، علم، اعلام، علیم، تعلیم، معلم

عامل، معمول، عمل، اعمال، معامله، تعامل، اعمال، عوامل، عملیات

عجله، عجول، عاجل، تعجیل

عجیب، عجایب، تعجب، عجب، اعجوبه

عدل، عادل، عدالت

عزت، عزیز، عز، معزز

عظیم، اعظم، عظمت، عظمی، معظم، عظیمه

علم، عالم، معلوم، تعلیم، تعلم، معلم/علوم

غروب، غرب، مغرب

غفلت، غافلان، مغفول، اغفال

فعل، فاعل، مفعول، فعالیت، فعال

فکر، افکار، متفکر، فکور، تفکر

قدس، مقدس، قداست، تقدیس

قصد، قاصد، مقصود، مقصد

قصه، قصص، قصه‌ها

قطع، مقطع، قاطع، قطعه

کتاب، کاتب، مکتوب، کتب، مکتب

کتاب فروش، کتابدار، کتابخانه

کشف، کاشف، اکتشاف، مکتشف

گویا، گوینده، گفتن، گفت

لحظه، لحظات

لطف، لطافت، لطیف، الطاف

لفظ، تلفظ، الفاظ

مثل، امثال، مثال

محبت، حبیب، محبوب، حب

محل، محله

محیط، احاطه

مدرسه، مدارس

مراجعه، مرجع، راجع، ارجاع، ترجیع، رجوع

مرمت، ترمیم

مسکن، تسکین، سکنی، سکونت، ساکن

مسئله، مسائل

مشاور، مشورت، شورا، شور، مشاوره

مطمئن، اطمینان، مطمئنه، طمئنینه

معارف، تعریف، عارف، معروف، عرفا، عرفه، معرف

معالجه، علاج

مقصد، مقصود، مقاصد، قصد، اقتصاد، قاصد

منتظر، انتظار، انتظارات

میراث، ارث، ارث، وراثت، ورثه

میلاد، مولود، ولد، ولادت

ناصر، منصور، نصیر، انصار، نصرت

ناظم، منظوم، نظم، تنظیم، منظم، نظام

نظر، ناظر، منظور، منتظر، انتظار، منظره، نظارت

وحید، احد، موحد، توحید، وحدانیت

ولی، اولیا

هاجر، مهاجر، هجرت، مهاجرت

هوش، هوشیار، باهوش، هوشمند، بی هوش

مطلب مرتبط: برای دانلود فایل pdf جزوه آموزشی اینجا کلیک کنید

مصادیق کلمات هم خانواده فارسی کلاس سوم ابتدایی

4 نظرات
 1. عزیزی می گوید

  بسیار عالی و خوب می باشد

  1. rezaei می گوید

   با سلام به شما دوست عزیز
   ممنون از توجه شما

 2. مهراد می گوید

  هم خانواده های متوجه نیست

  1. rezaei می گوید

   سلام
   هم خانواده متوجه ، توجه ، توجهات ، توجیه ، توجیهات
   معنی متوجه: هوشمند آگاه- هشیار- فراگیر- مواظب- آگاه- ملتفت- بیدار- معطوف -مراقب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.