مرجع آموزش مجازی و غیرحضوری 6 پایه ابتدایی

درس ششم علوم چهارم ابتدایی سنگها

عــناوینی که در ایــن آموزش مــی خــوانید :

 

اهداف درس ششم علوم چهارم ابتدایی سنگها

از دانش آموزان انتظار ميرود در فرايند آموزش اين درس بتوانند :

● پرسش هايي در مورد انواع سنگ و نحوه تشكيل آنها طرح كرده و از روش هاي مختلف (مدلسازي/ جمع آوري اطلاعات/ فكر كنيد/ گفتوگو) براي پاسخ به آنها استفاده مي كنند.

● چگونگي تشكيل انواع سنگ ها را شرح دهند وآن ها را با يكديگر مقايسه كنند و با توجه به مطالعه در مورد آن ها برايشان كاربرد بيان كنند.

 آموزش درس ششم علوم چهارم ابتدایی سنگها

در اين درس ابتدا يك موقعيت براي شروع آموزش در نظر گرفته شده است.

از آنجا كه رويكرد اين درس، كاوشگري است، مي توان با قرار دادن دانش آموزان در اين شرايط در ذهن آنان ايجاد سوال نمود و تدريس را آغاز كرد .

آمادگي از قبل: براي اجراي فعاليت هاي اين فصل دانش آموزان بايد به كمك خانواده يا معلم خود تعدادي سنگ كوچك وبزرگ تهيه كنند.

چنانچه شرايط مناسب وجود دارد، مي توان بچه ها را براي جمع آوري سنگ به خارج از مدرسه برد .

از آنجا كه اين فعاليت ها بطور گروهي صورت مي گيرد ، معلم بايد دانش آموزان را گروه بندي كرده و به هر يك از افراد گروه مسئوليتي واگذار كند.

شروع :

در اين درس ابتدا يك موقعيت براي شروع آموزش در نظر گرفته شده است.

از آنجا كه رويكرد اين درس، كاوشگري است،

مي توان با قرار دادن دانش آموزان در اين شرايط در ذهن آنان ايجاد سوال نمود و تدريس را آغاز كرد.

در اين درس تاكيد بر كار گروهي، ايجاد همفكري و رفاقت در بين دانش آموزان است.

علاوه براين از طريق مشاركت دادن دانش آموزان در بحث گروهي يا انجام فعاليت نيز مي توان تدريس را شروع كرد.

در زير براي هر يك از فعاليت هاي اين درس به مطالب پيشنهادي اشاره مي شود.

صفحه ي 41 درس ششم علوم چهارم ابتدایی سنگها

از دانش آموزان بخواهيد تصوير اين صفحه (صفحه ي عنواني) را با دقت نگاه كنند

و دربارهي آن با يكديگر در گروه هاي خود گفت وگو كنند.

اجازه دهيد تا افرادي كه اطلاعات بيشتري درباره ي موضوع دارند، اظهارنظر كنند.

صفحه ي 42 درس ششم علوم چهارم ابتدایی سنگها

بهترين موقعيت براي آموزش اين درس، بردن دانش آموزان به كوهستان يا به عبارتي گردش علمي است.

هنگام حركت با تغيير اندازه ي سنگ ها از نزديك آشنا شده و نمونه هايي جمع آوري مي كنند تا براي فعاليت اول درس مورد استفاده قرار گيرد.

براي روزي كه درس را شروع مي كنيد اگر ميسر نشد كه به بازديد علمي برويد،
براي شروع اين درس از دانش آموزان بخواهيد تا تعدادي سنگ ، بياورند.

هيچ گونه محدوديتي براي آوردن سنگ ايجاد نكنيد و بگذاريد آنها به دلخواه و علاقه ي خود، سنگ ها را جمع آوري كنند.

صفحه ي 43 درس ششم علوم چهارم ابتدایی سنگها

ابتدا از دانش آموزان بخواهيد تا با ماژيك غيروايت برد، سنگها را شماره گذاري كنند.

از سكه براي سنجيدن سختي سنگها استفاده مي كنيم؛

اگر سنگ، خراش بردارد، نشان دهنده ي مقاومت كم سنگ است، اما اگر خراش برندارد، سنگ سخت است.

دانش آموزان با استفاده از ذره بين اجزاي تشكيل دهنده سنگ را مشاهده مي كنند
تا ببيند اجزاي سنگ قابل تشخيص اند يا نه و اگر مي توان آن ها را تشخيص داد، درشت اند يا ريز.

صفحه ي 44 درس ششم علوم چهارم ابتدایی سنگها

هنگام گفت وگو توجه دانش آموزان را به تصويرهاي 1 تا 3 جلب كنيد.

از آن ها بخواهيد اندازه و شكل سنگها را در اين شكل ها مقايسه و در نهايت بتوانند تغييرات سنگها را در شكل هاي 1 تا 3 بيان كنند

براي اينكه مطمئن شويد دانش آموزان اين گفت وگو را متوجه شده اند با سؤال فكر كنيد صفحه ي 45 ،موضوع را تثبيت كنيد.

صفحه ي 45 درس ششم علوم چهارم ابتدایی سنگها

براي آموزش سنگ رسوبي با سؤال

«چرا بعضي سنگها لايه لايه اند؟» شروع مي كنيم.

براي پاسخ اين پرسش مي توانيد از آزمايش استفاده كنيد و اجازه دهيد

تا آنها نظرات خود را بگويند و نتيجه ي آنها را بشنويد وسپس وارد فعاليت كتاب شويد.

در پاسخ به سؤال فعاليت، نتيجه مي گيريم كه لايه لايه سنگ ريزه، شن و ماسه روي هم قرار مي گيرند.

اگر دوباره اين كار را تكرار كنيم ، تعداد لايه هاي بيشتري تشكيل مي شود.

صفحه ي 46 درس ششم علوم چهارم ابتدایی سنگها 

در فعاليت صفحه ي 46 ،شما مي توانيد به جاي گچ از سيمان استفاده كنيد (نكته مهم اين است كه استفادهاز گچ به علت خشك شدن سريع، زودتر به نتيجه مي رسد).

در اين آزمايش بهتر است تا از قاشق چوبي استفاده كنيد، زيرا قاشق فلزي در اثر واكنش با گچ جلاي فلزي آن از بين مي رود.

 صفحه ي 47 درس ششم علوم چهارم ابتدایی سنگها

در اين فعاليت براي اينكه دانش آموزان با مفهوم ذوب سنگها آشنا شود،

از دو ماده ي متفاوت يعني شكلات و كره به عنوان مدل سنگ هاي درون زمين استفاده شده است .

اين مواد پس از سرد شدن، دوباره به صورت جامد درمي آيند.

فعاليت صفحه ي 48 درس ششم علوم چهارم ابتدایی سنگها 

نكته ي مهم در انجام فعاليت صفحه ي 48 ،اين است كه گلوله اي خشك شده را مي توان در فر و يا روي شعله ي گاز حرارت داد ،

به اين شرط كه روي شعله ي گاز گلوله ها را بايد به طور مرتب زير و رو كرد

تا همه جاي آن ها حرارت ببيند. گلوله هايي كه حرارت ديده اند، در آب باز نمي شوند.

صفحه هاي 49 و 50 درس ششم علوم چهارم ابتدایی سنگها 

تصويرهاي اين صفحه ها تعدادي از كاربردهاي سنگ در زمينه هاي مختلف زندگي روزمره مانند صنعت، هنر، پزشكي را نشان مي دهند

بررسي اين كاربردها اهميت سنگ ها را براي دانش آموزان روشن مي كنيم.

در انتهاي درس با طرح موضوعاتي، سهم شما را در نگهداري از منابع زمين را بيان مي کند

نمونه سوالات درس ششم علوم چهارم ابتدایی سنگها

برای دریافت نمونه سوالات درس ششم علوم و سایر دروس علوم چهارم ابتدایی شامل سوالات درس به درس امتحان دی ماه و خرداد و …می توانید از لینک زیر اقدام کنید

دریافت نمونه سوالات

کاربرگ درس ششم علوم چهارم ابتدایی سنگها

برای دریافت کاربرگ های درس ششم علوم و سایر دروس علوم ششم ابتدایی می توانید از لینک زیر اقدام کنید

دریافت کاربرگ ها

بنر اینستاگرام
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.